Thời báo Sài Gòn Tiếp Thị: Cococherry Mộc An chia sẻ về thị trường Xà Bông Thiên Nhiên

Đại diện Cococherry Mộc An chia sẻ với thời báo Sài Gòn Tiếp Thị về thị trường Xà Bông Thiên Nhiên.

Mời các bạn click vào link sau để đọc : 
http://www.sgtiepthi.vn/tiem-nang-thi-truong-xa-bong-thien-nhien/

"Xà bông handmade hiện nay không khó làm, nhưng làm thế nào để thân thiện với môi trường và thiên nhiên mới là chuyện đáng bàn"

Bình luận